statystyki

Finanse

Musharakah

wróć do działu: Finanse »

Musharakah – jest to spółka zawiązana pomiędzy bankiem i klientem na pewien czas do realizacji określonych zadań. W przypadku Musharakah bank i klient dzielą się zyskiem według zasad ustalonych w umowie lub ponoszą straty proporcjonalnie do włożonego kapitału.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty