statystyki

Finanse

List intencyjny

wróć do działu: Finanse »

List intencyjny to wstępna deklaracja, sporządzona pisemnie, informująca o zamierzeniach przyszłych działań, składana przez strony przyszłego stosunku gospodarczego. Można powiedzieć, że list intencyjny jest pierwszym uregulowaniem przyszłej współpracy sygnatariuszy.

W przeciwieństwie do oferty, list intencyjny nie jest deklaracją więżącą ani dla składającego jak i przyjmującego. Może zostać wystawiony zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

W liście intencyjnym określany jest zakres przyszłych działań czy umów oraz zarys planów dotyczących danego projektu.

W liście intencyjnym mogą być zawarte deklaracje takie jak np.:

  • zobowiązanie do nierenegocjowania już uzgodnionych postanowień,
  • zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze,
  • upoważnienie do rozpoczęcia oznaczonych prac.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty