statystyki

Finanse

GIPS

wróć do działu: Finanse »

GIPS - Standardy Sprawozdawczości Globalnego Inwestowania (ang. Global Investment Performance Standards) jest to zbiór norm i zasad obliczania i prezentacji wyników osiąganych przez firmy zarządzające. Zasady te zostały tak sformułowane, aby potencjalny klient mógł w sposób przejrzysty prześwietlić daną firmę zarządzającą i porównać jej wyniki z innymi.

Etycznym fundamentem GIPS jest zasada rzetelnej prezentacji i pełnego ujawnienia informacji.

GIPS został stworzony przez CFA Institute.

Prawo dla specjalisty