statystyki

Giełda

Rynek pierwotny

wróć do działu: Giełda »

Rynek pierwotny – termin ten określa część rynku kapitałowego, na którym inwestorzy kupują nowoemitowane papiery wartościowe (takie jak obligacje czy akcje) bezpośrednio od emitenta. Walory te muszą być wcześniej dopuszczone do publicznego obrotu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Cena papierów wartościowych sprzedawanych na rynku pierwotnym, nazywana ceną emisyjną, ustalana jest przez emitenta.

Wszystkie czynności związane z ulokowaniem tych papierów wartościowych na rynku pierwotnym (czyli emisja i sprzedaż) odbywa się za pośrednictwem instysucji finansowych upoważnionych to takiej działalności np. domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty