statystyki

Giełda

Arbitraż

wróć do działu: Giełda »

Arbitraż – jest to strategia inwestycyjna polegająca na zawieraniu przeciwstawnych transakcji na różnych rynkach, wykorzystaniu różnic kursowych w celu osiągnięcia zysku.

Najczęściej transakcje arbitrażowe stosowane są na pomiędzy rynkiem terminowym i rynkiem kasowym. Wykorzystuje się tu różnice kursów pomiędzy instrumentami pochodnymi i odpowiadającymi im instrumentami bazowymi z rynku futures.

Transakcje arbitrażowe stosuje się także na rynku walutowym, wykorzystując różnice kursowe walut na różnych rynkach.

Arbitraż procentowy (Carry trade) polega na wykorzystaniu różnic w poziomie stóp procentowych w różnych krajach.

Prawo dla specjalisty