statystyki

Inne

Indeks Ifo

wróć do działu: Inne »

Indeks Ifo (Ifo Business Climate) – jest to wskaźnik obrazujący nastroje niemieckich przedsiębiorców. Publikowany jest raz w miesiącu przez monachijski Instytut Badań nad Gospodarką (Institut für Wirtschaftsforschung).

Indeks Ifo uznawany jest za najbardziej wiarygodne źródło informacji na temat kondycji niemieckiej gospodarki ponieważ odzwierciedla on nastroje niemieckich przedsiębiorców.

Do budowy indeksu Ifo brane są odpowiedzi na pytania zamieszczone w ankietach skierowanych do około 7 tys. niemieckich przedsiębiorców, którzy reprezentują sektor przemysłu przetwórczego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego. Pytania dotyczą bieżącej koniunktury oraz zmian koniunktury jakich oczekują przedsiębiorcy w najbliższych sześciu miesiącach.

Na bazie tych ocen tworzone są dwa subindeksy, które obrazują bieżącą (Business Situation) oraz przyszłą sytuację biznesu (Business Expectations). Na podstawie tych indeksów powstaje indeks klimatu gospodarczego instytutu Ifo.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty