statystyki

Inne

OFE

wróć do działu: Inne »

OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny, drugi filar systemu emerytalnego w Polsce. Jest to część kapitałowa tego systemu.

ZUS co miesiąc przekazuje do OFE część składki na ubezpieczenie społeczne wpłacanej przez pracodawcę. Środki te inwestowane są przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne w papiery wartościowe.

Wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w ramach drugiego filaru.

każdy pracownik po rozpoczęciu pracy zawodowej powinien w ciągu 7 dni wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny. Jeżeli tego nie zrobi, fundusz zostanie mu przydzielony w drodze losowania. Losowania odbywają się dwa razy do roku – na koniec stycznia i lipca. Aby nie brać udziału w losowaniu, praktycznie trzeba więc samemu złożyć wniosek do 10 stycznia lub 10 lipca.

Otwarty Fundusz Emerytalny można zmienić bezpłatnie po dwóch latach. Środki pieniężne zgromadzone w ramach OFE podlegają dziedziczeniu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty