statystyki

Inne

Ułomna osoba prawna

wróć do działu: Inne »

Ułomna osoba prawna – jest to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Ułomna osoba prawna posiada natomiast zdolność prawną wynikającą z przepisów ustawy.

Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim są np.:

Ułomna osoba prawna może pozywać i być pozywaną. Może również na mocy swojego działania nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Członkowie takiego podmiotu co do zasady ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną.

Obecnie termin "ułomna osoba prawna" coraz częściej zastępowany jest sformułowaniem "jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej".

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty