statystyki

Inne

Franszyza redukcyjna

wróć do działu: Inne »

Franszyza redukcyjna (franszyza bezwarunkowa, ang. deductible franchise) – zapisana w polisie ubezpieczeniowej kwota potrącana przez ubezpieczyciela z wypłacanego odszkodowania. W przypadku, gdy wielkość szkody nie przekracza kwoty franszyzy redukcyjnej, odszkodowanie nie jest wypłacane.

  • Franszyza redukcyjna 200 zł, szkoda 1500 zł – odszkodowanie 1300 zł,
  • franszyza redukcyjna 200 zł, szkoda 150 zł – brak odszkodowania.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty