statystyki

Rachunkowość

Spółka komandytowa

wróć do działu: Rachunkowość »

Spółka komandytowa (ang. Limited Liability Partnership) – w takiej spółce przynajmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność pozostałych wspólników (komandytariusz) ogranicza się wyłącznie do wysokości ich wkładów. Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru, a umowa o jej zawiązaniu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty