statystyki

Rachunkowość

Rachunek przepływów pieniężnych

wróć do działu: Rachunkowość »

Rachunek przepływów pieniężnych (ang. cash flow statement) – część sprawozdania finansowego przedstawiająca przepływy pieniężne (przepływy gotówki) w spółce w danym okresie.

Rachunek przepływów pieniężnych opracowany jest na podstawie rzeczywistych zmian środków pieniężnych, wyróżnia się w nim 3 rodzaje przepływów:

W każdym z trzech rodzajów przepływów uwzględnia się bilans przepływów – różnicę pomiędzy wpływami i wypływami. W wyniku otrzymuje się zmianę stanu środków pieniężnych w danym okresie czasu.

Porównując wartość środków pieniężnych na początku I na końcu roku obrotowego, otrzymuje się bilansową zmianę stanu środków pieniężnych zawierającą zmianę z tytułu różnic kursowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty