statystyki

Rachunkowość

Zobowiązanie

wróć do działu: Rachunkowość »

Zobowiązanie (łac. obligatio) – obowiązek wykonania świadczeń (pieniężnych lub rzeczowych) wynikający ze zdarzeń przeszłych. Zobowiązanie musi mieć ściśle określoną wartość, spowoduje ono wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów przedsiębiorstwa.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty