statystyki

Rachunkowość

Spółka Jawna

wróć do działu: Rachunkowość »

Spółka Jawna (sp.j. ang. general partnership) – jest to umowne zrzeszenie dwóch lub więcej wspólników, którego celem jest wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w większym rozmiarze, we wspólnym imieniu oraz na zasadzie pełnej i solidarnej odpowiedzialności wspólników.

Spółka Jawna nie ma osobowości prawnej, pomimo to może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Spółka Jawna może być także pozywana jak równie sama może pozywać.

Majątkiem własnym spółki jawnej są prawa i rzeczy wniesione tytułem wkładu, jak również nabyte lub uzyskane w toku jej istnienia.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy wraz ze spółką. Odpowiedzialność ponoszona jest bez ograniczeń, całym majątkiem zarówno obecnym, jak i przyszłym. W pierwszej kolejności wierzyciele zaspokajani są z majątku spółki. Egzekucja z majątku wspólnika może być dokonana dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty