"Podwyższenie perspektywy i utrzymanie ocen banku wynika ze sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego Polski oraz odpowiednich głównych wskaźników banku, w tym z poprawy współczynników kapitałowych, poprawy jakości portfela aktywów oraz utrzymania dobrej rentowności" - czytamy w komunikacie.

"Korekta oceny zobowiązań wynika z uwzględnienia przez Moody's niższego prawdopodobieństwa uzyskania przesz bank ewentualnego wsparcia ze strony skarbu państwa w przypadku zaprzestania przez bank spłaty zobowiązań. W ocenie Moody's, Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej zaimplementuje Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD), co powoduje w opinii agencji konieczność zmiany prawdopodobieństwa udzielenia wparcia bankowi ze strony Skarbu Państwa z bardzo wysokiego na umiarkowane" - podano również.

Przegląd wynikał z przyjęcia nowej metodologii wydanej przez tę agencję 16 marca 2015 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.