"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 7 288 037,13 zł  w następujący sposób:
- kwotę 4 089 690,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 5,61 zł
- kwotę 3 198 347,13 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

W dywidendzie uczestniczyć będzie 729 000 akcji spółki. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 28 maja 2015 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 12 czerwca 2015 roku, podano również.

Vigo System jest firmą technologiczną, założoną przez grupę naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Spółka działa od ponad 20 lat i zajmuje czołową pozycję na światowym rynku niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni produkowanych w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). Produkty Vigo System znajdują zastosowanie m.in. w sektorze obronnym, przemyśle, ochronie środowiska czy medycynie. Są także wykorzystywane w badaniach naukowych w dziedzinie spektroskopii, techniki laserowej i kontrolowanej syntezy termojądrowej. Znaczącym partnerem biznesowym spółki z Ożarowa Mazowieckiego są firmy z sektora obronnego.