"Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat. Na mocy zawartego porozumienia Orlen Upstream obejmie 49% udziałów w ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej 'Bieszczady'. Umowa zakłada realizację uzgodnionego przez partnerów programu prac" - czytamy w komunikacie.

Zawarte porozumienie przewiduje wspólne prace poszukiwawcze na terenie bloków koncesyjnych obejmujących obszar o łącznej powierzchni powyżej 3 500 km2 . Koncesje na prowadzenie działalności na tych blokach zostały wydane przez Ministerstwo Środowiska na okres od 2,5 do 5 lat. W latach 2008-2014 na tym obszarze wykonano prace sejsmiczne i geofizyczne oraz jeden odwiert poszukiwawczy (Niebieszczany-1). Wspólne operacje PGNiG i Orlen Upstream przewidują wykonanie dalszych prac poszukiwawczych, podano także.

"Zapadlisko przedkarpackie to historycznie jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów pod względem występowania nagromadzeń węglowodorów. Konsekwentnie od lat dokumentujemy złoża w rejonie Bieszczad. Wierzę, że pozyskanie krajowego partnera oferującego zarówno współfinansowanie, jak i doświadczenie w zakresie akwizycji i interpretacji danych geologicznych otworzy drogę do kolejnych koncepcji poszukiwawczych dla tego obszaru" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. poszukiwań i wydobycia Zbigniew Skrzypkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Systematycznie dokonujemy przeglądu koncepcji poszukiwawczych oraz analizy nowych możliwości współpracy, czy akwizycji - zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Rejon Podkarpacia analizujemy od dłuższego czasu. (…)  Dzięki współpracy z PGNiG rozszerzymy planowany obszar poszukiwań, zyskując szerszy kontekst dla prowadzonych w najbliższych miesiącach w rejonie podkarpacia prac badawczych" - dodał prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar.

Orlen Upstream i PGNiG prowadzą już wspólne operacje w ramach projektu poszukiwawczo-wydobywczego Sieraków, na obszarze Niżu Polskiego w obrębie koncesji Międzychód-Gorzów Wielkopolski oraz Wronki.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.