"Nie chodzi o wprowadzenie na siłę pracy we wszystkich kopalniach w soboty, tylko o możliwość elastycznego reagowania na potrzeby rynku. Zależy nam wyłącznie na wzroście wydobycia węgla koksowego. Chcemy, by wydobycie w soboty było prowadzone tylko w ścianach najbardziej wydajnych, a więc tam, gdzie nam się to opłaca" - powiedział prezes JSW Edward Szlęk, cytowany w komunikacie.

Spółka prowadzi w tej sprawie także uzgodnienia ze związkami zawodowymi, w tym na temat wynagradzania za dodatkowy dzień pracy.

"Rozmowy ze związkami nie są łatwe, ale widzę duże zrozumienie z ich strony dla sytuacji firmy i zaangażowanie w chęć jej ratowania" - podkreślił prezes.

JSW szacuje przyrost wydobycia węgla związany z ewentualnym wprowadzeniem dodatkowego wydobycia w soboty w niektórych ścianach na 1,2 mln ton rocznie. 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla.