Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w kwietniu rdr o 8,7 proc., a mdm spadku o 4,3 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo rdr wzrosła o 6,5 proc., a mdm wzrosła o 0,1 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu 2019 r.:

kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 9,2 -3,6 5,6 9,8
górnictwo i wydobywanie 3,3 -5,8 4,7 6,9
przetwórstwo przemysłowe 9,6 -3,1 6,3 11,6
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,6 -10,3 -3 -5,7
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 12,7 2,3 10,2 6

>>> Czytaj również: Zarobki w Polsce na tle państw OECD. Jak zmieniały się nasze pensje od lat 90.?