W świetle sprawozdania finansowego w 2019 r. podstawowe wskaźniki efektywności działania były lepsze od uzyskanych w 2018 r.: wskaźnik ROE wzrósł o 0,4 pkt. proc. do poziomu 2,7 proc., ROA nie uległ zmianie, natomiast wskaźnik C/I z działalności podstawowej był na poziomie o 0,2 pkt. proc. niższym niż rok wcześniej i wyniósł 34,1 proc. Współczynnik wypłacalności pozostawał na bezpiecznym poziomie 28,7 proc.

Wedle banku wygenerowano o 65,9 mln zł więcej niż rok wcześniej.

"2019 r. był kolejnym rokiem zwiększania skali naszego wsparcia dla polskiej gospodarki - uruchomiliśmy nowe fundusze przeznaczone na ekologię, cyfryzację, naukę, rolnictwo, kreatywność czy likwidację barier architektonicznych" - powiedziała prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Jej zdaniem BGK zwiększył aktywność międzynarodową: wraz z partnerami z Rumunii powołano Fundusz Trójmorza, rozszerzono współpracę z bankami rozwoju innych krajów, a także zostały otwarte dwa przedstawicielstwa zagraniczne.

"Realizujemy transakcje aktywnie wspierając eksport i ekspansję polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu jesteśmy z naszymi klientami już w 69 krajach" - dodała Daszyńska-Muzyczka.

Reklama

W komunikacie czytamy, że zaangażowanie kredytowe BGK w 2019 r. wyniosło brutto 39,5 mld zł i było o 5,6 mld zł wyższe niż rok wcześniej. "Wzrost dotyczył głównie finansowania instytucji samorządowych i spółek komunalnych, finansowania strukturyzowanego oraz finansowania firm i podmiotów finansowych" - napisano.

Bank podał, że w 2019 r. udzielił ponad 51 tys. gwarancji i poręczeń o wartości niemal 14 mld zł (wobec odpowiednio 43 tys. i 11,7 mld zł w 2018 r.), które zabezpieczyły 23,7 mld zł kredytów. W zeszłym roku BGK udzielił również ponad 39 tys. gwarancji de minimis na kwotę 11,5 mld zł, co pozwoliło zabezpieczyć 20,7 mld zł kredytów.

"BGK udzielił w 2019 r. sektorowi społecznego budownictwa czynszowego ponad 40 kredytów o wartości prawie 300 mln zł, które sfinansowały budowę ponad 2 tys. mieszkań" - poinformowano.

"Wsparcie z Funduszu Dopłat wyniosło ponad 200 mln zł, dzięki czemu powstało ponad 2 tys. lokali socjalnych i komunalnych, zaś z Funduszu Termomodernizacji i Remontów bank przyznał ponad 1,7 tys. premii na ponad 100 mln zł, które poprawiły jakość prawie 45 tys. lokali" - dodano.

Wedle banku największym funduszem przepływowym obsługiwanym przez BGK jest Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), będący głównym źródłem finansowania dróg krajowych, których budowę i modernizację realizuje rząd w wieloletnich programach drogowych. "W 2019 r. wydatki KFD na infrastrukturę drogową wyniosły 11,7 mld zł, z czego 1,5 mld zł na autostrady, 6,9 mld zł na drogi ekspresowe, zaś 1,2 mld zł na obwodnice. W 2019 r. kierowcom udostępniono ponad 400 km dróg sfinansowanych ze środków Funduszu" - podano.

Bank zarządza środkami z regionalnych programów operacyjnych funduszy europejskich, które wspierają rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców, poprawę efektywności energetycznej, rewitalizację miast oraz osoby bezrobotne w zakładaniu działalności gospodarczej. "W 2019 r. pośrednicy finansowi, z którymi BGK zawarł umowy na dystrybucję środków, udzielili prawie 7,5 tys. wsparć na kwotę 1,25 mld zł" - ogłosił bank. (PAP)