O zakwalifikowaniu Bytomia i Gliwic do programu ICC poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (która zgłoszenia tamtejszych samorządów wsparła listami poparcia). Jak wynika z informacji na stronie intelligentcitieschallenge.eu, do programu z Polski zakwalifikowano też: Białystok, Gdańsk oraz Poznań.

O naborze wniosków do programu ICC Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informowało w połowie kwietnia br. Ministerstwo wyjaśniało, że to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu osiągnięcie zrównoważonej transformacji 100 europejskich miast przy uczynieniu ich bardziej ekologicznymi, społecznie dostępnymi i zaawansowanymi technologicznie.

Jak zachęcało MFiPR, program wesprze uczestniczące w nim miasta w osiągnięciu zielonego, zrównoważonego i trwałego wzrostu, odpowiadając na największe wyzwania miejskie oraz zapewniając poprawę jakości życia ich mieszkańców.

Cytowany w poniedziałkowej informacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wiceprezydent Bytomia Michał Bieda wskazał cele, jakie to miasto chce realizować przy wsparciu programu: przekształcenie przemysłu na czystą i ekologiczną produkcję, „zielone” budownictwo i zarządzanie miastem, zwiększenie skali rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej oraz innowacyjną edukację i szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.

„Ma to szczególne znaczenie dla przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w kolejnej perspektywie Unii Europejskiej” – ocenił Bieda.

Reklama

Wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok wskazał, że to miasto chce w programie skoncentrować się na kwestiach: gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, odporności na zmiany klimatu i zarządzania kryzysowego, rozwijania i wspierania start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw i ekonomii społecznej, a także wzmacnianiu partycypacji społecznej i komunikacji z mieszkańcami.

ICC – zgodnie z informacjami MFiPR - ma oferować doradztwo i wskazówki światowej klasy ekspertów w celu poprawy jakości życia w obszarach miejskich, pomoc i wsparcie we wdrażaniu zaawansowanych technologii oraz możliwość wymiany doświadczeń miast biorących udział w inicjatywie. ICC jest przy tym kontynuacją inicjatywy Digital Cities Challenge, w której 41 miast UE tworzyło strategie transformacji cyfrowej.

Miasta wyłonione w konkursie ICC w trakcie inicjatywy mają skorzystać z mechanizmów wsparcia oraz porad dotyczących konkretnych zagadnień związanych z inteligentnym i zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich m.in. w obszarze energii, mobilności, zrównoważonej zielonej transformacji i bezpieczeństwa.

Zgłoszenia do inicjatywy mogły składać miasta (pow. 50 tys. mieszkańców) z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także grupy miast (konsorcja miejskie). Dodatkowo, w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią Covid-19, Komisja Europejska w ramach ICC zaproponowała wymianę wiedzy i najlepszych praktyk oferując cykl webinariów pomagając miastom sprostać nowym wyzwaniom.

Udział w inicjatywie potrwa około dwóch lat i przez ten czas samorządy będą mogły m.in. czerpać z wiedzy tzw. miast-mentorów. Tymi miastami są: Aarhus (Dania), Amsterdam (Holandia), Antwerpia (Belgia), Barcelona (Hiszpania), Espoo (Finlandia), Hamburg (Niemcy), Nicea (Francja) oraz Rijeka (Chorwacja).(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ mhr/