W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w II kw. br. o 15 proc. w strefie euro oraz o 14,4 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił -14,5 proc. spadku w tym ujęciu.

Szacunki Eurostatu bazują na niepełnych, wstępnych danych o aktywności gospodarczej państw UE.

Wśród krajów, dla których dostępne są dane, najwyższy spadek PKB zanotowała Hiszpania (-18,5 proc. w ujęciu kwartalnym), Portugalia (-14,1 proc.) oraz Francja (-13,8 proc.). Najmniej ucierpiała gospodarka Litwy - PKB tego kraju skurczył się o 5,1 proc. kwartał do kwartału.