MF poinformowało, że wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT, planowane jest na styczeń 2021 r.

"Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy im dać możliwość zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi" - wskazał resort w komunikacie.

Wedle MF propozycje zmian ustawowych mają charakter konsultacyjny i mogą się zmienić w toku prac rządowych i parlamentarnych.

"Zachęcamy również do bieżącego śledzenia postępów prac nad ww. projektem na "ścieżce oficjalnej" - napisał resort.

Reklama

"Już teraz zapraszamy również do udziału w warsztatach konsultacyjnych dot. estońskiego CIT, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w formie wideokonferencji" - dodano. (PAP)

pgo/ amac/