Wiceprezes wskazał, że planowana w piątek emisja 7-letnich obligacji na kwotę ok 5 mld zł jest pierwszą tego typu operacją PFR w tym roku.

"Liczymy na duże zainteresowanie banków i instytucji finansowych, ponieważ w sytuacji niepewności rynkowej obligacje PFR zabezpieczone przez skarb państwa są bezpiecznym produktem przynoszącym optymalny zwrot inwestorom" - powiedział. Dodał, że instytucje finansowe mają w nowym roku nowe limity inwestycyjne, ponadto banki są nadpłynne, a na rynku nie ma wielu porównywalnych ofert.

Wskazał, że celem nowej emisji obligacji PFR jest zabezpieczenie środków na Tarczę PFR 2.0, dalszą realizację programu Tarcza dla Dużych Firm, a także na drugą transzę środków dla LOT-u.

Przypomniał, że PLL LOT otrzymały już pierwszą transzę w wysokości 900 mln zł, pozyskaną z emisji obligacji PFR, która odbyła się 23 grudnia 2020 roku. Program pomocowy dla narodowego przewoźnika został zatwierdzony przez KE i zakłada wypłacenie LOT pożyczki przez PFR w wysokości 1 mld 800 mln zł oraz dokapitalizowanie spółki na 1 mld 140 mln zł.

Wiceprezes PFR zaznaczył, że część środków pozyskanych z emisji zostanie przeznaczona na uruchamiany w piątek, 15 stycznia program wsparcia dla firm najbardziej dotkniętych ograniczeniami wynikającymi z II fali pandemii koronawirusa.

"Na Tarczę PFR 2.0 przewidziano do 13 mld zł, ale nie wiemy jeszcze, jak duże będzie zainteresowanie programem, a nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której wyemitujemy za dużo obligacji i środki nie będą wykorzystanie" - powiedział. Wskazał, że wnioskować o wsparcie będzie można tylko do końca lutego, a pieniądze na kontach przedsiębiorców powinny się znaleźć w ciągu 48 godzin od momentu poprawnie złożonego wniosku. Podkreślił też, że PFR przygotowany jest na kolejne emisje obligacji.

Do tej pory PFR przeprowadził osiem emisji obligacji na kwotę ok. 64,5 mld zł. Fundusz emitował papiery o różnym tenorze, np obligacje 7-letnie objęte przez banki są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,516 proc, a termin zapadalności jest ustalony na 30 września 2027 r. Z kolei obligacje objęte przez Europejski Bank Inwestycyjny są oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,323 proc. a termin zapadalności ustalono na 10 grudnia 2027 r.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19.