W grudniu resort podał, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa na koniec listopada odnotowano 13,2 mld zł deficytu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 12,07 mld zł.

Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-listopad 2020 roku", że według finalnych danych dochody w okresie styczeń-listopad wyniosły 382,49 mld zł, tj. 95,9% planu. Z kolei wydatki sięgnęły 395,69 mld zł, tj. 77,9% planu.

W okresie 11 miesięcy 2020 r. dochody z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 168,24 mld zł, co stanowi 99% rocznego planu (sprzed nowelizacji tegorocznego budżetu). Podatek akcyzowy przyniósł 64,76 mld zł dochodów (tj. 94,7% planu).

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) sięgnęły 57,2 mld zł (tj. 89,2% planu), a od osób prawnych (CIT) - 37,73 mld zł (tj. 98% planu).

Reklama

Podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniósł w tym okresie 1,49 mld zł dochodów (tj. 87,8% planu), a podatek od niektórych instytucji finansowych - 4,42 mld zł (tj. 93,2% planu).

Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach i wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wyniosły łącznie 469,28 mln zł (tj. 93,9% planu).