Jak napisano w informacji poświęconej raportowi Accenture "The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness", wiodące firmy europejskie spodziewają się poprawy wyników finansowych w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Zdaniem konsultantów Accenture, aby zintensyfikować ten proces, muszą one przyspieszyć zarówno swoją transformację cyfrową, jak i przemiany w obszarze zrównoważonego rozwoju.

"Takie dwutorowe podejście nie tylko pozwoli na szybsze wyjście z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, ale także zagwarantuje przewagę konkurencyjną w przyszłości" - oceniają autorzy raportu.

Z przeprowadzonego przez Accenture badania wynika, że prawie połowa (49 proc.) europejskich firm odnotowała spadek przychodów lub zysków w ciągu ostatnich 12 miesięcy i w tym roku nie spodziewa się poprawy swojej sytuacji. Do grupy "upadających aniołów", czyli firm, które mimo dobrych wyników finansowych przed pandemią w tym roku spodziewają się spadku przychodów lub zysków, można zakwalifikować jedną piątą przedsiębiorstw (19 proc.).

Tylko jedna trzecia (32 proc.) europejskich firm oczekuje wzrostu rentowności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Do grona "przyszłych liderów" należą przedsiębiorstwa przodujące zarówno pod kątem cyfryzacji, jak i wdrożenia praktyk zrównoważonego rozwoju.

Według badań prawie połowa (45 proc.) europejskich przedsiębiorstw nadaje priorytetowe znaczenie inwestycjom zarówno w transformację cyfrową, jak i zrównoważony rozwój. Natomiast 40 proc. europejskich respondentów planuje duże inwestycje w sztuczną inteligencję, a 37 proc. rozważa inwestycje w chmurę. Jednocześnie 31 proc. firm planuje skupić się na inwestycjach w modele biznesowe pozwalające na zrównoważony rozwój.

Zdaniem cytowanego w informacji Karola Mazurka, dyrektora zarządzającego Accenture Strategy & Consulting, wkraczamy w dekadę, która wprowadza nową falę zmian w biznesie, definiowaną przez transformację na rzecz cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Mazurek zwraca uwagę, że liderzy podwójnej transformacji inwestują więcej w innowacje we wszystkich dziedzinach, przeznaczając ponad 10 proc. swoich rocznych przychodów na badania i rozwój.

"Pamiętają także o rozwoju talentów, kształcą i przekwalifikowują swoich pracowników. W ten sposób budują ekosystem bazujących na technologii modeli biznesowych, których motorem jest zrównoważony rozwój. Wiodące firmy już teraz generują ponad 10 proc. zysków z takich wysokoefektywnych modeli" - tłumaczy Mazurek.

Według dyrektora Accenture od tego, jak europejskie przedsiębiorstwa poradzą sobie z tą "podwójną transformacją", zależeć będzie, jak szybko wyjdą z kryzysu i jak dobrze będą przygotowane do utrzymania wzrostu w postpandemicznym świecie.

W raporcie zauważono, że na poszczególnych etapach takiej transformacji mogą wystąpić różnego rodzaju bariery. Jednym z największych i najczęściej spotykanych wyzwań dla firmy, która już wkroczyła na tę ścieżkę rozwoju, jest określenie realnego modelu biznesowego skoncentrowanego wokół zrównoważonych procesów i produktów. Kolejnym etapem jest uwolnienie zasobów inwestycyjnych w celu reorganizacji przedsiębiorstwa i szybkiego przejścia od projektów pilotażowych do inicjatyw realizowanych w skali całej firmy.

Zgodnie z badaniem ten krok może okazać się szczególnym wyzwaniem dla ponad połowy (55 proc.) europejskich firm, które nie mają pewności, że osiągną swoje cele dotyczące wzrostu na rok 2021. Przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech są najbardziej optymistyczne pod tym względem - odpowiednio 59 proc., 52 proc. i 51 proc. respondentów w tych krajach spodziewa się, że osiągną w tym roku swoje cele.

Natomiast przedsiębiorcy we Włoszech i Hiszpanii są jednymi z najbardziej pesymistycznych - odpowiednio 34 proc. i 31 proc. z nich spodziewa się, że osiągną swoje cele w obszarze wzrostu w 2021 r.

Jak wyjaśniono, badanie miało formę ankiety, w której wzięło udział 4051 członków kadry zarządzającej wyższego szczebla w 13 krajach z 19 branż. Zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 r. i objęło firmy o rocznych przychodach przekraczających 500 mln dol. Badanie zostało przeprowadzone w: Australii, Kanadzie, Chinach, Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Singapurze, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.