Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 0,9 proc. r/r w styczniu 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowała spadek o 5,1 proc.

W całej UE produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 0,7 proc. m/m i wzrosła o 0,3 proc. w ujęciu rocznym. Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 0,8 proc. m/m w styczniu 2021 r. Konsensus rynkowy wynosił 0,3 proc. wzrostu m/m dla strefy euro. W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa wzrosła o 0,1 proc. w strefie euro.

W ujęciu miesięcznym największe wzrosty produkcji przemysłowej odnotowano w Luksemburgu (3,8 proc.), Grecji i Francji (po 3,4 proc.) oraz w Belgii (3,1 proc.). Najmocniejsze spadki widoczne są Estonii i na Łotwie (-1,5 proc.), w Portugalii (-1,3 proc.) i Hiszpanii (-0,7 proc.).

Z kolei rok do roku największe wzrosty zanotowano w Irlandii (27,5 proc.), na Litwie (11,8 proc.) i w Polsce (5,6 proc.). Po drugiej stronie rankingu znalazła się Portugalia (-6,5 proc.), Malta (-6,2 proc.) i Słowacja (-4 proc.).