Ponowne otwarcie hoteli, które nastąpiło w połowie lutego, poprawiło oceny w całej branży gastronomiczno-hotelarskiej. Choć pesymiści nadal mieli przewagę nad optymistami (wskaźnik to różnica w odpowiedziach, w marcu wynosił minus 34,4 pkt), to jednak zmalała ona w porównaniu z lutym, kiedy to w czasie badania lockdown jeszcze trwał. Podobnie było w turystyce. Nastroje, które tam panują, trudno nazwać dobrymi.