Z danych ZUS wynika, że w ostatnich latach jedynie co setna osoba decydowała się na przejście na emeryturę w czerwcu. Przyczyną tego był system wyliczania świadczeń, który powodował, że emerytury wyliczane w czerwcu były niższe od tych w maju.

W przypadku ustalania wysokości emerytury w okresie od stycznia do maja i od lipca do grudnia danego roku, składki zapisane na koncie ubezpieczonego po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, podlegają dodatkowo również waloryzacjom kwartalnym. Natomiast w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu danego roku kwota składek poddana ostatniej waloryzacji rocznej nie podlega dodatkowym waloryzacjom kwartalnym, gdyż została już zwaloryzowana rocznie za poprzedni rok od 1 czerwca roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. W konsekwencji, przejście na emeryturę w czerwcu może być mniej korzystne.

Zmiany zasad waloryzacji czerwcowych emerytur wymusiła jednak epidemia koronawirusa. W uchwalonej pod koniec kwietnia przez Sejm tarczy antykryzysowej 3.0 znalazł się przepis, który gwarantuje obliczenie wysokości świadczenia w czerwcu 2020 r. w taki sam sposób, jak w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla osoby przechodzącej na emeryturę. Było to jednak jednorazowe rozwiązanie, które objęło jedynie ubiegłorocznych emerytów.

Ministerstwo rodziny przygotowało projekt, który przewiduje, że takie rozwiązanie będzie obowiązywało już na stałe. Zapytany o to wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed powiedział PAP, że Stały Komitet Rady Minister zaakceptował to rozwiązanie i teraz ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów. "Ale bez względu na to, kiedy to rozwiązanie wejdzie w życie, to będzie ono obowiązywało z datą od 1 czerwca" - zaznaczył.

Emerytura jest przyznawana od miesiąca, w którym złożono wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia wstąpienia w powszechny wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. (PAP)

Autorki: Olga Zakolska, Dorota Stelmaszczyk

ozk/ dst/ robs/