W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 4,2%.

W całej Unii Europejskiej (EU27) sprzedaż detaliczna spadła o 3,1% w ujęciu miesięcznym, w ujęciu rocznym wzrosła o 22,4% r/r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 21,1% r/r w kwietniu 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 7,7%.

Strefa euro

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro spadła o 3,1% w ujęciu miesięcznym w kwietniu 2021 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,4% spadku w ujęciu miesięcznym.

W całej Unii Europejskiej (EU27) sprzedaż detaliczna spadła o 3,1% w ujęciu miesięcznym.

Eurostat podał, że w ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu 23,9% w strefie euro oraz o 22,4% w całej UE.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 25,3% wzrostu w ujęciu rocznym.