W całej UE produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 0,5 proc. m/m i o 38,7 proc. w ujęciu rocznym.

Produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym wzrosła we wszystkich krajach UE. Najmocniejsze wzrosty rok do roku zanotowały: Włochy (79,5 proc.), Słowacja (79,5 proc.) oraz Rumunia (64,5 proc.).

W ujęciu miesięcznym, największe zwyżki odnotował przemysł w Belgii (7,4 proc.), na Malcie (5,6 proc.) i w Estonii (4,4 proc.). Spadki obserwowano w Danii (-3,8 proc.), na Węgrzech (-3,2 proc.) oraz na Litwie (-2,4 proc.).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 44,5 proc. r/r w kwietniu 2021 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 9,2 proc.