Jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), 21 grudnia br. wszedł w życie nowy statut Polskiej Agencji Kosmicznej. Określa on m.in. nową strukturę POLSA, zadania kierownictwa, a także organizację terytorialną Agencji. To konsekwencja nadania przez Ministra Rozwoju i Technologii 24 listopada br. nowego statutu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Według prezesa Agencji, Grzegorza Wrochny, nowy statut POLSY to kolejny krok w planowanych zmianach dotyczących nie tylko Polskiej Agencji Kosmicznej, ale całego sektora kosmicznego. "Nowe departamenty i zakresy ich zadań odpowiadają realnym potrzebom działań. Stanie się to szczególnie istotne po przyjęciu Krajowego Programu Kosmicznego"– powiedział prezes POLSA, cytowany w komunikacie Agencji.

POLSA wskazała, że nowy statut uwzględnia nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej i zapisy w niej zawarte, m.in. o tym, iż prezes kieruje Agencją przy pomocy nie więcej niż dwóch wiceprezesów. Ponadto - podkreślono - wiceprezesi nie będą mieli, jak do tej pory, ustawowo przypisanych pionów funkcjonalnych z przynależnymi konkretnymi departamentami.

Reklama

Według informacji Agencji, w statucie określono nową strukturę organizacyjną POLSA, odpowiadającą potrzebom związanym z realizacją celów Polskiej Strategii Kosmicznej oraz przygotowywanego Krajowego Programu Kosmicznego. W strukturze zostały wydzielone następujące komórki organizacyjne: Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Departament Badań i Innowacji, Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego, Departament Obserwacji Ziemi, Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej, Departament Informacji i Promocji oraz Biuro Organizacyjne.

"Nowe komórki organizacyjne: Departament Bezpieczeństwa Kosmicznego, Departament Obserwacji Ziemi i Departament Telekomunikacji i Nawigacji Satelitarnej będą realizować zadania związane m.in. z potrzebami administracji publicznej w zakresie technologii satelitarnych oraz zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu i rozwinięcia jego kompetencji" - podała POLSA.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT, powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej.

Przyjęta w 2017 r. Polska Strategia Kosmiczna (PSK) wyznaczyła cele, których osiągnięcie ma zapewnić Krajowy Program Kosmiczny. Cele Krajowego Programu Kosmicznego to rozbudowa kompetencji i zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego, zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych przez administrację, naukę, przemysł i społeczeństwo oraz wykorzystanie technologii satelitarnych do zwiększenia bezpieczeństwa i obronności kraju. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś