"W okresie styczeń-listopad 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 451,4 mld zł i było wyższe o ok. 69 mld zł (tj. 18,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-listopad 2020 r. Wydatki wyniosły 401,06 mld zł. Budżet państwa odnotował nadwyżkę 50,4 mld zł" - poinformował szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Zaznaczył, że w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2021 rok deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 40,5 mld zł. "Można jednak prognozować, że na koniec roku budżetowego, deficyt będzie istotnie niższy od zakładanego i nie powinien przekroczyć 30 mld zł" - dodał minister.

Reklama

Zgodnie z wyliczeniami resortu finansów wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 200 mld zł i było wyższe o ok. 31,8 mld zł (tj. 18,9 proc.) r/r. Dochody z CIT wzrosły w ujęciu rocznym o ok. 9,5 mld zł (tj. 25,1 proc.). Dochody z PIT w omawianym okresie wyniosły ok. 65,4 mld zł i były wyższe o ok. 8,2 mld zł (tj. 14,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-listopad 2020 r. Z kolei wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 68,5 mld zł, tj. więcej o 3,7 mld zł, 5,7 proc. r/r.

Według poprzednich danych MF w okresie styczeń-październik 2021 r. budżet miał 51,9 mld zł nadwyżki, a wrzesień br. zakończył się nadwyżką w wysokości 47,6 mld zł.

Tegoroczna ustawa budżetowa przewidywała pierwotnie, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznaczałoby maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Uchwalona przez Sejm na początku października nowelizacja zakłada, że dochody państwa w tym roku miałyby wynieść 483 mld zł, a wydatki 523,4 mld zł, co oznaczałoby deficyt na koniec roku w wysokości 40,4 mld zł.