Jak wskazała Kancelaria, celem ustawy jest wyrażenie zgody przez Parlament na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie 15 października 2008 r.

Wyjaśniono, że Umowa o Partnerstwie Gospodarczym (EPA), będąc kompleksową umową handlową ukierunkowaną na rozwój i zdynamizowanie obrotów handlowych, umożliwia państwom wchodzącym w skład Karaibskiego Forum Państw AKP uzyskanie większego wpływu na swój rozwój gospodarczy.

Dodano, że wśród głównych celów Umowy są m.in.: redukcja i likwidacja ubóstwa przez ustanowienie partnerstwa spójnego z celami zrównoważonego rozwoju, milenijnymi celami rozwoju oraz Umową z Kotonu, promocja integracji regionalnej, współpracy gospodarczej i dobrego rządzenia przez wdrażanie ram prawnych dla handlu i inwestycji, wspieranie integracji państw CARIFORUM z gospodarką światową czy wzmacnianie potencjału handlowego tych państw.

Jak zaznaczono, Umowa ma asymetryczny charakter, gdyż zapewnia bezcłowy i nieograniczony ilościowo dostęp do rynku Unii Europejskiej dla wszystkich produktów pochodzących z państw CARIFORUM, zaś w odniesieniu do produktów eksportowanych przez Unię Europejską wprowadza 25-letni okres przejściowy na redukcję ceł importowych przez kraje partnerskie regionu (rynek państw karaibskich będzie się otwierał stopniowo dla europejskiego eksportu).

Reklama