"Jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której przed nami większy deficyt. To pokażemy zresztą w przyszłym tygodniu, poprzez pokazanie ram finansowych na przyszłość programu konwergencji, tam pokażemy wysokość deficytu" - powiedział wiceminister.

"Przewidywaliśmy, że będzie większy, ponieważ mamy większe wydatki, mamy też wydatki na przykład na uchodźców ukraińskich" - dodał.

Podkreślił jednocześnie, że polska gospodarka ma zdrowe fundamenty, stabilne ratingi, niskie bezrobocie i dobry wzrost gospodarczy.

Reklama

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2022 r. 17 grudnia ubiegłego roku. Dochody budżetu zostały ustalone na 491,9 mld zł, wydatki 521,8 mld zł, a deficyt nie więcej niż 29,9 mld zł. Resort finansów założył, przygotowując budżet jesienią ubiegłego roku, że PKB Polski w 2022 r. wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc.