"Zakładamy mechanizm miękkiego lądowania polskiej gospodarki, globalna ociera się o recesję. Prawdopodobieństwo recesji ekonomicznej jest niewielkie w Polsce według obecnej projekcji" - powiedział Szpunar podczas prezentacji projekcji NBP.

Według centralnej ścieżki projekcji NBP, wzrost PKB sięgnie 4,6% w tym roku, a następnie spowolni do 0,7% w 2023 r., zaś w kolejnym roku wyniesie 2% oraz 3,1% w roku 2025. Najniższy poziom tempa wzrostu w ujęciu r/r spodziewany jest w I kw. 2023 r. (-0,8% r/r).