Według raportu Krajowego Rejestru Długów „Polacy wobec dłużników gminnych” 69,4 proc. ankietowanych Polaków popiera działania władz mające na celu odzyskanie zaległych opłat od nierzetelnych dłużników.

Warto aktywizować kobiety

Natomiast 63 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że władze, które podejmują działania mające na celu odzyskanie zaległych opłat od mieszkańców i przedsiębiorstw – są dobrym gospodarzem. Przeciwnego zdania jest 4 proc. badanych, a co trzecia osoba nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Reklama

"Mieszkańcy są świadomi korzyści płynących z działań windykacyjnych, jeśli miałyby one służyć interesom całej gminy. Włodarze, którzy dbają o finanse gminy, są bardzo dobrze postrzegani przez społeczność" – stwierdziła Katarzyna Mikołajczyk z Krajowego Rejestru Długów BIG.

Mikołajczyk zwróciła uwagę, że w gronie respondentów, którzy nie mają zdania na temat tej kwestii są najczęściej kobiety w wieku 45-55 lat, z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, deklarujące że nie chodzą na wybory. "Warto je aktywizować" – oceniła.

Jakiego wójta chcą Polacy?

Zgodnie z raportem 67,2 proc. badanych Polaków głosowałaby przede wszystkim na takiego wójta, burmistrza lub prezydenta, który stara się odzyskać zaległe opłaty od gminnych dłużników, "ponieważ oznacza to więcej środków na inwestycje – budowę dróg, place zabaw, remonty budynków czy renowację parków". Druga pod względem ważności stwierdzeń jest troska o finanse gminy (65,7 proc.). Trzeci – fakt, że dzięki działaniom wójta, burmistrza lub prezydenta, nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów, czyli płacić za długi innych mieszkańców (63,4 proc.).

Z kolei co czwarty Polak (24 proc.) jest zdania, że gmina w wystarczający sposób informuje o sposobie zarządzania finansami (źródłach przychodów, pozyskiwania źródeł finansowania, zapewnienia wpływów do budżetu). Co trzeci badany (34,2 proc.) wyraził przeciwną opinię, natomiast najliczniejszą grupę respondentów (41,7 proc.) stanowiły osoby niezdecydowane.

W raporcie „Polacy wobec dłużników gminnych” wykorzystano badanie przeprowadzone w połowie roku przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na reprezentatywnej grupie 1011 Polaków w wieku 18-74 lat metodą CAWI.

autorka: Magdalena Jarco