Działanie to wzmocni zdolność systemu bankowego do ochrony depozytów i zapewni ciągłe dostarczanie pieniędzy i kredytów do gospodarki.

Rezerwa Federalna jest przygotowana na ewentualną presję płynnościową, która może się pojawić, czytamy w komunikacie.

Nowy program Fed – BTFP

Finansowanie zostanie udostępnione poprzez utworzenie nowego programu finansowania terminowego banków (Bank Term Funding Program - BTFP), w ramach którego bankom, stowarzyszeniom oszczędnościowym, kasom kredytowym i innym uprawnionym instytucjom depozytowym zostaną udzielone pożyczki na okres do jednego roku pod zastaw amerykańskich papierów skarbowych, papierów dłużnych emitowanych przez agencje i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką oraz innych kwalifikujących się aktywów. Aktywa te będą wyceniane według wartości nominalnej.

Reklama

BTFP będzie dodatkowym źródłem płynności w stosunku do papierów wartościowych wysokiej jakości, eliminując konieczność szybkiej sprzedaży tych papierów przez instytucje w sytuacjach kryzysowych.

Za zgodą Sekretarza Skarbu Departament Skarbu udostępni do 25 mld USD z Funduszu Stabilizacji Giełdy jako zabezpieczenie BTFP. Rezerwa Federalna nie przewiduje, aby konieczne było skorzystanie z tych funduszy zabezpieczających.

Po otrzymaniu rekomendacji od zarządów Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) i Rezerwy Federalnej, Sekretarz Skarbu Yellen, po konsultacji z Prezydentem, zatwierdziła działania umożliwiające FDIC zakończenie postępowania naprawczego wobec Silicon Valley Bank w sposób w pełni chroniący wszystkich deponentów, zarówno ubezpieczonych, jak i nieubezpieczonych. Działania te zmniejszą naprężenia w całym systemie finansowym, wesprą stabilność finansową i zminimalizują wszelkie skutki dla przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, podatników i całej gospodarki.

Rada uważnie monitoruje rozwój sytuacji na rynkach finansowych. Pozycja kapitałowa i płynnościowa amerykańskiego systemu bankowego jest silna, a amerykański system finansowy jest odporny, dodano.

Rada ściśle monitoruje warunki panujące w całym systemie finansowym i jest gotowa wykorzystać cały wachlarz swoich narzędzi w celu wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a w razie potrzeby podejmie dodatkowe kroki.

Rynki w euforii. Nasdaq i kryptowaluty zwyżkują, dolar traci

Inwestorzy odetchnęli z ulgą, ponieważ zagrożone banki będą mogły uzyskać dodatkową płynność, w razie potrzeby realizowania wypłat dla swoich klientów, przez zastawienie papierów wartościowych, a nie ich sprzedaż na rynku — jak to miało miejsce w przypadku SVB. Zatem jednym bardzo prostym zabiegiem, w postaci pożyczki pod zastaw, zniwelowano panikę pojawiającą się w ten weekend.

Kontrakty na Nasdaq 100 rosną o ponad 2 proc., a fut. na S&P 500 zwyżkuje o ponad 1,7 proc. Kryptowaluty, które także były pod presją w weekend ze względu na to, że emitent USDC Circle, posiadał część środków w SVB, również zyskują. Bitcoin kosztuje blisko 22500 USD, a ETH 1600 USD.

Dolar amerykański szybko stracił na wartości tej nocy, ponieważ mógł wrócić apetyt na ryzyko, ale oprócz tego, zmniejszyły się szanse na dalsze silne zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed.

Można to podsumować tym, że inwestorzy poczuli, że nawet jeśli pojawią się problemy przez zbyt wysokie stopy procentowe, to Fed oraz rząd "coś wymyślą" i ryzyko zostanie zminimalizowane.

Autor: Daniel Kostecki - analityk rynków finansowych, CMC Markets Polska