CBOS na podstawie badań zrealizowanych od stycznia do marca 2023 r. przygotował kwartalny bilans nastrojów społecznych.

Styczeń przyniósł poprawę

Wskazano w nim, że styczeń przyniósł poprawę opinii o sytuacji politycznej w kraju w stosunku do końcówki ubiegłego roku. Pozytywne zmiany obserwowano również w lutym. "W marcu średnie ocen i prognoz dotyczących sytuacji politycznej zmieniły się już tylko w niewielkim stopniu, można zatem mówić o stabilizacji opinii" – czytamy.

Reklama

"Mimo poprawy opinii o sytuacji politycznej w pierwszym kwartale roku wartości średnich pozostały ujemne, co świadczy o utrzymywaniu się negatywnych ocen sytuacji politycznej w Polsce i braku perspektyw na jej poprawę" – podano.

CBOS wskazuje też, że na początku roku polepszyło się także postrzeganie stanu polskiej gospodarki. W lutym zaobserwowano dalszą poprawę ocen i prognoz sytuacji gospodarczej. "Odnotowane w marcu zmiany były już nieznaczące i wskazywały na stabilizację opinii w tej kwestii" – zaznaczono

"Mimo wyraźnej poprawy postrzegania sytuacji gospodarczej w pierwszym kwartale nadal jest ona oceniana raczej źle niż dobrze, także w prognozach na kolejny rok nie można mówić o optymizmie" – czytamy w bilansie CBOS.

Dodatnie średnie ocen poziomu życia

Według niego w pierwszym kwartale 2023 r. stosunkowo najmniej zmieniało się postrzeganie poziomu życia rodzin, jednak – jak zauważono – także w tym obszarze "można mówić o pewnej poprawie". Wyraża się ona przede wszystkim w widocznym między styczniem a lutym wzroście optymizmu w myśleniu o jakości życia rodziny w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

"Dodatnie średnie ocen poziomu życia pokazują, że Polacy raczej dobrze oceniają jakość życia swojego i swojej rodziny. Myśląc w perspektywie najbliższego roku, nie spodziewają się większych zmian w tym zakresie" – poinformowano.

Podsumowując, CBOS stwierdza, że pierwszy kwartał 2023 r. przyniósł poprawę nastrojów społecznych (widoczną szczególnie między styczniem a lutym), choć odbiór sytuacji w kraju pozostaje negatywny. Jednocześnie w analizie wskazano, że respondenci są bardziej krytyczni w ocenach obecnej sytuacji politycznej niż gospodarczej w Polsce.

"O ile sytuację w kraju Polacy oceniają negatywnie, o tyle ciągle są zadowoleni z poziomu życia oraz z kondycji swoich zakładów pracy i raczej nie spodziewają się pogorszenia w obu tych obszarach w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy" – dodano.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka