Jak podał w komunikacie Departament Stanu USA, pieniądze mają zostać przeznaczone na rozbudowę "krytycznej infrastruktury rolnej, w tym kanałów irygacyjnych, elewatorów zbożowych, instalacji do transportu produktów oraz infrastruktury portowej i granicznej". Dodatkowo USA wspierają inwestycje w portach na Dunaju, które mają przyczynić się do zwiększenia tempa przeładunku żywności, a także w usprawnienie transportu kolejowego.

Łącznie USA zadeklarowały dotąd 350 mln dol. na wsparcie sektora rolnego na Ukrainie. Dodatkowo agencja pozyskała 250 mln dolarów od sektora prywatnego i zamierza pozyskać dodatkowe 250 mln.

Departament Stanu podkreślił, że agresja Rosji spowodowała dotąd bezpośrednie straty warte 6,6 mld dolarów dla ukraińskiego rolnictwa, zaś wycofanie się jej z Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej jest kolejnym ciosem, który "poważnie ogranicza ilość zboża, które Ukraina jest w stanie dostarczyć światu wśród globalnego kryzysu żywnościowego".

Reklama

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński