Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w Polsce wyniósł 97 pkt w październiku 2023 r. wobec 95,6 pkt w poprzednim miesiącu podała Komisja Europejska (KE). Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w strefie euro wyniósł 93,3 pkt w październiku br. wobec 93,4 pkt w poprzednim miesiącu. Konsensus rynkowy wynosił 93 pkt.

Wskaźnik koniunktury w Polsce dla przemysłu wyniósł -17,8 pkt wobec -18,5 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -3,7 pkt wobec -5,4 pkt w poprzednim miesiącu. Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -4,6 pkt wobec -4,7 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -0,7 pkt wobec -1,5 pkt w poprzednim miesiącu. Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -19,1 pkt w październiku wobec -19,9 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w październiku br. 98,2 pkt wobec 98,6 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w październiku br. wyniósł 102,8 pkt wobec 102,9 pkt miesiąc wcześniej.