Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski zmarł 30 grudnia 2023 roku.

"Z chwilą śmierci profesora polska nauka prawa poniosła wielką stratę" - czytamy w komunikacie na stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak zaznaczono, "odszedł od nas człowiek ogromnej wiedzy i kultury. Wspaniały nauczyciel akademicki, ceniony wykładowca i wychowawca wielu pokoleń studentek i studentów".

Prof. Wojciech Łączkowski, herbu Zadora, był prawnikiem, profesorem nauk prawnych, adwokatem oraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Funkcję tę pełnił w latach 1989-1997. Wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego odmówił złożenia ślubowania według roty peerelowskiej.

Od 1991 r. był także członkiem, a od 1994 r. do 1997 r. przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. W latach 1998-2004 z nominacji Senatu był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.

Reklama

W latach 1981-1982 był prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 1978-1981.

Był również członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oraz autorem ok. 200 prac naukowych, przede wszystkim z zakresu prawa administracyjnego, prawa finansowego i finansów publicznych.

W 1997 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był także kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz komandorem Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Komandorskim Orderu Świętego Sylwestra Papieża oraz Medal Homini Vere Academico Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany został także tytułem Deo et Patriae deditus Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Msza św. pogrzebowa prof. dr hab. Wojciecha Łączkowskiego odbędzie się 8 stycznia o godz. 12.00 w archikatedrze poznańskiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Ostrów Tumski 17 w Poznaniu. Ciało zostanie złożone o godz. 14.45 na Cmentarzu Junikowo. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek