- Pod uwagę bierzemy większą pulę argumentów i nie mówimy, jaka jest wartość aktywów, natomiast mówimy, że wiarygodność się zmienia i to jest skorelowane w naszych obliczeniach m.in. z tym, jak jest wahliwy złoty, jaka jest ocena ryzyka kredytowego i ubezpieczenia ryzyka kredytowego. Bierzemy pod uwagę oceny dotyczące przejrzystości krajowego budżetu. Staramy się wszędzie posługiwać zobiektywizowanymi danymi i danymi, które nie bazują na tworzonych ad hoc, tylko stosowanych powszechnie bazach danych. Staramy się także przestrzegać metodologii, która wyklucza silną korelację między naszymi wskaźnikami tak, żeby nie podnosić ani nie obniżyć nadmiernie ich wartości - powiedział prof. Jerzy Hausner w kuluarach Open Eyes Economi Summit’22.

- Te dane dotyczą rynków finansowych, dotyczą stanu finansów publicznych. Tutaj stosujemy dość powszechne miary dotyczące ryzyka. W przypadku państwa to ocena niewypłacalności - dodał prof. Hausner.

Więcej w materiale wideo

Reklama