W drugim kwartale 2020 r., wskaźnik wolnych miejsc pracy w strefie euro i Unii Europejskiej (UE) wyniósł 1,6 proc., w porównaniu z 1,9 proc. w poprzednim kwartale i z 2,3 proc. w drugim kwartale 2019 r., wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, europejski urząd statystyczny.

W strefie euro wskaźnik wolnych miejsc pracy w drugim kwartale 2020 r. wyniósł 1,3 proc. w przemyśle i budownictwie oraz 1,7 proc. w usługach. W UE wskaźnik ten wyniósł 1,4 proc. w przemyśle i budownictwie oraz 1,7 proc. w usługach.

Reklama

Spośród państw członkowskich Wspólnoty, dla których dostępne są porównywalne dane, najwyższe wskaźniki wolnych miejsc pracy w drugim kwartale 2020 r. odnotowano w Czechach (5,4 proc.), Belgii (3,1 proc.) i Austrii (2,6 proc.). Z kolei najmniej wolnych wakatów odnotowano w Grecji (0,3 proc.), a także w Irlandii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii i Rumunii (po 0,7 proc.).

W drugim kwartale 2020 r. wskaźnik wakatów w polskim przemyśle i budownictwie był na poziomie 0,8 proc., w usługach 0,7 proc.

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku wskaźnik wolnych miejsc pracy spadł w dwudziestu pięciu państwach członkowskich, pozostał stabilny w Bułgarii i wzrósł we Francji (o 0,1 pp). Największe spadki odnotowano na Malcie (-1,6 pp), Niemczech (-1,2 pp), Łotwie i Holandii (po -1,0 pp).