Według badania International Survey of Adult Financial Literacy przeprowadzonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2020 r., 42 proc. ze 125 787 ankietowanych dorosłych stwierdziło, że martwi się o pokrycie codziennych wydatków. 40 proc. było zaniepokojonych swoją sytuacją finansową, a 37 proc. stwierdziło, że po prostu sobie radzą.

Biorąc pod uwagę zagrożenie masowym długotrwałym bezrobociem, największy niepokój wśród ankietowanych budziła odpowiedź na pytanie: „Jeśli straciłeś główne źródło dochodu, jak długo możesz nadal pokrywać swoje wydatki na życie, bez pożyczania pieniędzy i przeprowadzki?” Na tak postawione pytanie, 28 proc. stwierdziło, że około tygodnia, 25 proc. powiedziało o miesiącu, 15 proc. powiedziało o trzech miesiącach, a 18 proc. o więcej niż sześciu miesiącach.

Pozostali, czyli nieco ponad 14 proc., zgłosili, że nie wiedzą - co według autorów badania „ujawnia brak gotowości do rozważenia takiej ewentualności lub brak środków na poduszkę finansową”. A niepewność finansowa w tym coraz bardziej niestabilnym świecie jest daleka od równomiernego rozłożenia.

W Polsce na to pytanie 25 proc. ankietowanych odpowiedziało, że około tygodnia, 29 proc. powiedziało o miesiącu, 19 proc. powiedziało o trzech miesiącach, a 13 proc., że więcej niż sześć miesięcy, natomiast „nie wiem” odpowiedziało 16 proc.

Chociaż badanie OECD nie obejmowało Stanów Zjednoczonych, niedawny raport National Public Radio wskazuje, że wielu Amerykanów jedzie na tej samym wózku: co najmniej połowa wszystkich gospodarstw domowych w czterech największych miastach USA - Chicago (50 proc.), Nowy Jork (53 proc.) ), Los Angeles (56 proc.) i Houston (63 proc.) - zgłosiła poważne problemy finansowe, w tym wyczerpane oszczędności, problemy z opłaceniem rachunków i zapewnieniem opieki medycznej.