Pomysł ożywienia w kształcie litery "V", w którym po recesji gospodarka szybko powraca na ścieżkę wzrostu sprzed kryzysu, jest osadzony w modelach banku centralnego i głęboko zakorzeniony w życzeniowym myśleniu inwestorów. Jednak analiza Bloomberg Economics, obejmująca 36 recesji od 1965 r. w krajach grupy G7 sugeruje, że bardziej prawdopodobne jest ożywienie w kształcie litery "L" niż "V".

Ożywienie w kształcie "L" jest tym bardziej realne, ponieważ świat stoi w obliczu drugiej fali zakażeń Covid-19 tej zimy i nietrudno sobie wyobrazić, w jaki sposób pandemia może spowodować znacznie więcej długoterminowych szkód, niż przewidują to prognozy.