W trzecim kwartale 2020 r. realna konsumpcja gospodarstw domowych na mieszkańca wzrosła w strefie euro o 12,1 proc., po spadku o 10,3 proc. w poprzednim kwartale. Realne dochody gospodarstw domowych na mieszkańca wzrosły w trzecim kwartale 2020 r. o 4,3 proc., po spadku o 2,9 proc. w drugim kwartale 2020 r. – podał Eurostat.

W UE realna konsumpcja gospodarstw domowych na mieszkańca wzrosła o 11,4 proc w trzecim kwartale 2020 r., po spadku o 9,9 proc. w poprzednim kwartale. Jednocześnie realne dochody gospodarstw domowych na mieszkańca wzrosły o 3,8 proc. w trzecim kwartale 2020 r., wobec spadku o 2,8 proc. w drugim kwartale 2020 r.

Dochód do dyspozycji

W trzecim kwartale 2020 r. skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych wzrósł o 4,0 proc. w strefie euro i o 3,8 proc. w UE. W obu przypadkach głównym powodem było znaczne ożywienie płac. Nadwyżka operacyjna brutto i dochody mieszane gospodarstw domowych oraz dochody z tytułu własności i inne transfery bieżące miały na to pozytywny wpływ, w przeciwieństwie do drugiego kwartału 2020 r. Z drugiej strony, podatki bieżące i składki netto na ubezpieczenia społeczne miały silny ujemny wpływ, który osłabił wzrost dochodu do dyspozycji brutto. Wkład świadczeń socjalnych był również ujemny.

Reklama
ikona lupy />
Składniki skorygowanych dochód do dyspozycji brutto gospodarstwa domowego / eurostat

We wszystkich państwach członkowskich dochód do dyspozycji brutto wzrósł, szczególnie w Austrii (+ 11,4 proc.) i Szwecji (+ 10,3 proc.). W Polsce dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych zwiększył się o 1,2 proc.

Stopa oszczędności

W trzecim kwartale 2020 r. stopa oszczędzania spadła w strefie euro o 7,2 pkt proc. (pp) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W UE spadek był na poziomie 7,3 punktu procentowego.

Stopa oszczędności gospodarstw domowych spadła we wszystkich państwach członkowskich, dla których dostępne są dane za trzeci kwartał 2020 r. Największe spadki odnotowano w Polsce (-11,9 pp), Belgii i Francji (po -10,7 pp), a najniższe w Szwecji (-0,1 pp), Austrii (-1,8 pp) i Czechach (-2,5 pp).

We wszystkich przypadkach spadek stopy oszczędzania tłumaczony był silnym ożywieniem wydatków na spożycie indywidualne. Wzrost wydatków na spożycie indywidualne gospodarstw domowych był najbardziej wyraźny w Hiszpanii (+ 19,9 proc.) i Francji (+ 18,7 proc.). Spożycie indywidualne polskich gospodarstw domowych wzrosło o 14,7 proc.

Wskaźnik inwestycji

Wzrost wskaźnika inwestycji gospodarstw domowych w strefie euro i UE był zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich

W trzecim kwartale 2020 r. stopa inwestycji wzrosła o 0,8 punktu procentowego w strefie euro i 1,0 punktu procentowego w UE.

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, pięć państw członkowskich odnotowało wzrost stopy inwestycji gospodarstw domowych, przy czym najwyższe wartości odnotowano we Włoszech (+2,1 punktu procentowego), Francji (+1,9 punktu procentowego) i Belgii (+1,1 punktu procentowego). Stopa inwestycji gospodarstw domowych pozostała stabilna w Danii i Portugalii i spadła w sześciu państwach członkowskich, przy czym największe spadki odnotowano w Holandii (-0,7 punktu procentowego), Szwecji i Finlandii (w obu przypadkach -0,5 punktu procentowego). Inwestycje polskich gospodarstw domowych wzrosły o 0,5 pp.