Zgodnie z informacją przekazaną PAP, w sierpniu 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 8,9 mld zł, tj. o 26,9 proc. r/r, i wyniosły ok. 42 mld zł. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło 320,1 mld zł i było wyższe o ok. 51,2 mld zł (tj. o 19 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2020 r.

"Wydatki wyniosły 276,7 mld zł. Na koniec sierpnia w budżecie odnotowano nadwyżkę na kwotę 43,4 mld zł" - zauważył szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Reklama

Zgodnie z danymi MF dochody z VAT w sierpniu br. były wyższe o 1,2 mld zł, tj. 6,8 proc. r/r i wyniosły 19 mld zł. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło 140 mld zł i było wyższe o 24,9 mld zł (tj. o 21,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2020 r.

Dochody z podatku akcyzowego w sierpniu br. były wyższe od dochodów w sierpniu poprzedniego roku o 0,7 mld zł, tj. o 11,2 proc., i wyniosły 7,3 mld zł. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło 48,1 mld zł, tj. więcej o 3,1 mld zł (tj. o 6,8 proc.) w porównaniu z okresem styczeń-sierpień 2020 r.

Dochody budżetu państwa z PIT w sierpniu br. były wyższe o 0,5 mld zł, tj. o 9,2 proc. r/r, i wyniosły 6,1 mld zł. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. wykonanie dochodów z PIT wyniosło 45,8 mld zł i było wyższe o 6,2 mld zł (tj. o 15,7 proc.).

Dochody budżetu państwa z CIT w sierpniu br. były wyższe o 1,7 mld zł, tj. o 79,1 proc. r/r, i wyniosły 3,9 mld zł.

"Wysoką dynamikę dochodów z CIT w sierpniu br. należy wiązać z rozliczeniem rocznym za 2020 r. W związku z różnymi terminami rozliczeń rocznych i, co za tym idzie, różnymi terminami zwrotu nadpłaconego przez przedsiębiorstwa podatku, miesięczne dane na temat CIT za 2021 i 2020 r. nie są w pełni porównywalne" - wyjaśnił minister. Zaznaczył, że w okresie styczeń-sierpień 2021 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło 35 mld zł i było wyższe o 7,1 mld zł (tj. o 25,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2020 r.

W okresie styczeń-sierpień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 40,8 mld zł i było wyższe o 5,7 mld zł (tj. o 16,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2020 r.

Według informacji MF wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń–sierpień 2021 r. w wysokości 276,7 mld zł stanowiło 56,8 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (282,2 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 5,5 mld zł, tj. 1,9 proc.

MF wyjaśnia, że niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 7,6 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano mniej o 3,5 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

"Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 3,3 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł)" - wytłumaczono.

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie, tj. więcej o ok. 3,4 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. więcej o 2,4 mld zł.

Aktualna ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznaczałoby maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Nadwyżka budżetu po lipcu br. wyniosła 35,3 mld zł.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej, w którym założono, że inflacja ma wynieść w ujęciu średniorocznym 4,3 proc., a PKB ma wzrosnąć o 4,9 proc. Dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowano na poziomie prawie 483 mld zł, a wydatki budżetu państwa w wysokości 523,4 mld zł, co oznacza deficyt na koniec roku w wysokości 40,4 mld zł. (PAP)