Najwyższy poziom rzeczywistego spożycia indywidualnego na mieszkańca w UE odnotował Luksemburg (45 proc. powyżej średniej UE). Kolejne państwa z najwyższym AIC per capita w UE to: Niemcy (24 proc. powyżej średniej UE), Dania (22 proc. powyżej średniej UE), Holandia (17 proc. powyżej) i Austria (16 proc. powyżej). Łącznie w 2020 r. dziewięć państw członkowskich odnotowało wskaźnik AIC na mieszkańca przewyższający średnią UE.

Najniższy poziom AIC na mieszkańca odnotowano w Bułgarii (39 proc. poniżej średniej UE), Chorwacji (32 proc. poniżej), na Węgrzech i Łotwie (po 30 proc. poniżej) oraz na Słowacji (29 proc. poniżej).

Polska wciąż poniżej średniej

Polska w tym zestawieniu znalazła się w grupie państw z AIC per capita poniżej średniej UE. Nad Wisłą rzeczywiste indywidualne spożycie na mieszkańca w 2020 r. było na poziomie 83 proc. średniej UE.

Reklama

W ciągu ostatnich trzech lat AIC na mieszkańca w stosunku do średniej UE zmienił się w większości państw członkowskich. Wyraźny wzrost odnotowano w Rumunii, gdzie wskaźnik wzrósł do 80 proc. średniej UE w 2020 r. wobec 74 proc. w 2018 r. Następne były Dania, gdzie w ciągu trzech lat AIC per capita wzrósł ze 117 proc. do 122 proc. Kolejnym państwem z najszybszym wzrostem była Polska (wzrost do 83 proc. średniej UE w 2020 r. z 78 proc. w 2018 r.) oraz Węgry (skok do 70 proc. z 65 proc.).

Z kolei najbardziej zauważalne spadki odnotowano w Hiszpanii (8 proc. w 2020 r. wobec 92 proc. w 2018 r.) i Luksemburgu (145 proc. wobec 152 proc.), a następnie na Malcie (81 proc. wobec 86 proc.), w Irlandii (90 proc. wobec 95 proc.), Grecji (74 proc. wobec 78 proc.) i we Włoszech (96 proc. wobec 100 proc.).

PKB na mieszkańca

Dane pokazują znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi UE także pod względem PKB per capita, wykorzystywanego do pomiaru aktywności gospodarczej. W 2020 r. Luksemburg i Irlandia odnotowały najwyższy poziom PKB na mieszkańca wyrażony w PPS w UE, na poziomie odpowiednio 163 proc. i 109 proc. średniej UE.

Kolejne były: Dania (35 proc. powyżej średniej UE), Holandia (32 proc. powyżej), Austria (24 proc. powyżej), Szwecja i Niemcy (oba 23 proc. powyżej). Te kraje znajdują się na szczycie listy z PKB na mieszkańca na poziomie ponad 20 proc. powyżej średniej.

Z kolei Bułgaria (PKB per capita 45 proc. poniżej średniej UE), Grecja (38 proc. poniżej), Chorwacja (36 proc. poniżej), Słowacja i Łotwa (obie 30 proc. poniżej) odnotowały najniższy poziom PKB na mieszkańca. Polsce do średniej UE brakowało 24 proc.