Według opublikowanych w środę danych Narodowego Banku Polskiego o podaży pieniądza w kwietniu wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 147,5 mld zł i była o 7,3 mld zł wyższa niż na koniec marca br.

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że podaż pieniądza M3 w kwietniu wzrosła o 6,7 proc. rdr wobec 6,5 proc. rdr w marcu. Podkreślili, że nastąpił solidny wzrost gotówki w obiegu o 6,7 mld zł. "Większa skala wzrostu gotówki w obiegu była notowana jedynie tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, okresowo w czasie pandemii oraz po upadku Lehman Brothers w 2008. Pogłębił się spadek depozytów bieżących (do -17,5 mld zł), przy dalszym wzroście depozytów terminowych (o 23,8 mld zł). Głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu podaży pieniądza pozostają aktywa zagraniczne netto" - stwierdzili ekonomiści.

Wskazali, że mimo silnego wzrostu gotówki w obiegu względem marca jej dynamika w ujęciu rocznym trzeci miesiąc z rzędu była ujemna, choć spadek wyhamował do 5,1 proc. (z -6,0 proc. w marcu).

Analitycy zaznaczyli, że po stronie należności dynamika kredytów (skorygowanych o kurs walutowy) po raz pierwszy od kwietnia 2021 była ujemna i wyniosła -0,5 proc. rdr (wobec +0,5 proc. rdr w marcu), do czego przyczynił się zarówno spadek wolumenu kredytów konsumpcyjnych (-1,9 proc. rdr) jak i mieszkaniowych dla osób prywatnych (-5,7 proc. rdr). "Spadek kredytów mieszkaniowych złotowych pogłębił się do -3,6 proc. rdr. Dynamika kredytów dla przedsiębiorstw (dane nieskorygowane o kurs) obniżyła się do 3,6 proc. z 7,2 proc. w marcu, z czego silne hamowanie dotyczyło zarówno kredytów obrotowych (do 4,5 proc. rdr z 10,6 proc. rdr) oraz – choć w mniejszym stopniu – kredytów inwestycyjnych (do 3,9 proc. rdr z 6,0 proc. rdr)" - podali analitycy.

Reklama

Jak zauważyli, w danych o należnościach i zobowiązaniach sektora bankowego (skor. o kurs) widać wzrost dynamiki depozytów (do 9,2 proc. rdr z 7,7 proc. rdr w marcu). "W ujęciu rocznym szybciej rosły depozyty gospodarstw domowych (11,7 proc. rdr wobec 10,5 proc. rdr w marcu) i przedsiębiorstw (13,1 proc. rdr z 11,5 proc. rdr), a przyspieszenie dotyczyło zarówno depozytów złotowych jak i walutowych. Jednocześnie w ujęciu miesięcznym depozyty przedsiębiorstw obniżały się drugi miesiąc z rzędu (o 0,6 proc. mdm wobec - 1,5 proc. mdm w marcu)" - napisali ekonomiści.(PAP)