Minister podkreśliła, że w styczniu bezrobocie - w porównaniu do grudnia - wzrosło o 0,3 pkt proc., liczba bezrobotnych wyniosła 1 mln 134 tys. i wzrosła o 52,9 tys. Rafalska przypomniała, że w ubiegłym roku, w tym samym miesiącu, stopa bezrobocia również wzrosła - wówczas przybyło ponad 62 tys. bezrobotnych. MRPiPS podało, że liczba bezrobotnych w styczniu 2018 r. w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku była o 262,4 tys. niższa (spadek o 18,8 proc.).

"Wynik, jak na styczeń, jest w dalszym ciągu rekordowym, najlepszy z dotychczasowych notowań. Oczywiście styczeń to jest okres, w którym kończą się prace sezonowe. Jest to charakterystyczne w miesiącach zimowych. Musimy też pamiętać, że to jest ten okres, w którym kończą się formy aktywizacji osób bezrobotnych. Nie zawsze zdążyły ruszyć nowe propozycje" - mówiła minister.

Zwróciła uwagę, że dobrą informacją jest to, że liczba wolnych miejsc pracy, miejsc aktywizacji zawodowej wyniosła ponad 144,5 tys. i w porównaniu do grudnia 2017 roku wzrosła o 47 tys. "A więc to jest całkiem sporo" - stwierdziła. MRPiPS dodało w komunikacie, że liczba ofert zgłoszonych w styczniu br. była o 21,8 tys. (tj. o 17,8 proc.) wyższa niż w styczniu 2017 r.

Resort podał, że wzrost liczby wolnych miejsc pracy w styczniu 2018 roku, w porównaniu do grudnia 2017, odnotowano we wszystkich województwach i wyniósł on od 7,1 proc. (o 0,3 tys. ofert) w województwie lubelskim do 91,5 proc. (o 3,7 tys. ofert) w województwie zachodniopomorskim. Poza województwem zachodniopomorskim aż w 7 województwach (kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim) wzrost liczby ofert w stosunku poprzedniego miesiąca był większy niż 50 proc.

Rafalska podkreśliła, że w trzech województwach zanotowano dwucyfrowe bezrobocie: w warmińsko-mazurskim było to 12,3 proc., kujawsko-pomorskim - 10,4 proc., podkarpackim - 10,1. Ministerstwo zaznaczyło, że wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2018 roku, w porównaniu do stanu grudnia wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 do 0,6 punktu procentowego. Najsłabszy wzrost natężenia bezrobocia odnotowano w województwach: małopolskim, śląskim i wielkopolskim (o 0,2 punktu), najsilniejszy w województwach świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (o 0,6 punktu).

>>> Czytaj też: Dzień z życia telepracownika. Oto realia pracy z domu